logo    Kurzy elektrotechnikov   Kurzy revíznych technikov  Aktualizačná odborná príprava,OPaOS 

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.
Prievozská 1
821 09 Bratislava
tel: 0948745454
mipelmp(a)gmail.com
IČO:31339077
DIČ: 2020319147

Úvodom.

         Už od roku 1992 je naša spoločnosť MIPEL, spol. s r.o. lídrom vo vzdelávaní elektrotechnikov a revíznych technikov. Sme oprávnená školiaca firma so zameraním na Vyhradené technické zariadenia elektrické podľa Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a v náväznosti na zákon o BOZP 124/2009 Z.z. v rozsahu:

- Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky pre všetky skupiny NN,VN,VVN a všetky triedy A,B,B1.

- Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických pre všetky skupiny NN,VN,VVN a všetky triedy A,B,B1.

Vyberte si z našej ponuky.

Tešíme sa na spoluprácu.

 

Poučená osoba §20 Vyhlášky 508/2009 Z.z v znení neskorších predpisov
a kontrola a revízie elektrických spotrebičov a náradia
Poučená osoba §20 Vyhlášky 508/2009 Z.z v znení neskorších predpisov a kontrola a revízie elektrických spotrebičov a náradia. Školenie je povinné opakovať každé 2 roky! (1) Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej
naša cena 45,00 Eur

Poučená osoba §20 Vyhlášky 508/2009 Z.z v znení neskorších predpisov


Školenie elektrotechnikov §21 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z. (1) Elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie. (2) Elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie
naša cena 75,00 Eur

Školenie elektrotechnikov  §21 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z


Školenie elektrotechnikov §22 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z. (1) Samostatný elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11. (2) Samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov. (3) Fyzická osoba, ktorá
naša cena 80,00 Eur

Školenie elektrotechnikov  §22 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z


Školenie elektrotechnikov §23 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z. (1) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.   (2) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať činnosť samostatného elektrotechnika a
naša cena 90,00 Eur

Školenie elektrotechnikov  §23 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z


Príprava na získanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ § 24 Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z. (1) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.   (2) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického môže okrem odbornej prehliadky
naša cena 210,00 Eur

Príprava na získanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ § 24 Vyhláška


Aktualizácia Osvedčení do 5-ich rokov §21-24 "Aktualizačná odborná príprava". (8) Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická
naša cena 55,00 Eur

Aktualizácia Osvedčení do 5-ich rokov §21-24 - "Aktualizačná odborná príprava"

MGIxY2Yy