logo    Kurzy elektrotechnikov   Kurzy revíznych technikov  Aktualizačná odborná príprava,OPaOS 

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.
Prievozská 1
821 09 Bratislava
tel: Jana Zachová 0948745454
napíšte nám
IČO:31339077
DIČ: 2020319147

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Kurzy elektrotechnikov, aktualizačná odborná príprava a poučená osoba s darčekmi

Na každom kurze dostanete zdarma: 

  • Obed pozostávajúci z polievky a hlavného jedla, minerálka, káva
  • Odborná spôsobilosť v elektrotechnike tlačená kniha (164 strán), alebo Aktualizačná odborná príprava tlačená kniha (50 strán), alebo BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti – práca vykonávaná laikmi a poučenými osobami tlačená kniha (100 strán)
  • Testové otázky a odpovede do emailu
  • Ochrana pred prepätím a ochrana pred bleskom do emailu
  • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov do emailu
  • Konzultácie zdarma
  • Športové zipsové svietiace slúchadlá do uší v hodnote 13 Eur.
  • Pri 5 a viac účastníkov z jednej firmy zdarma kniha Ing. Jána Meravého podľa vlastného výberu

Kontaktná osoba Jana Zachová, 0948 745 454, elektroskolenia@gmail.com Prihlásiť sa môžete cez eshop - školenia. Prihlášky na vyplnenie nájdete tu.

Poučená osoba §20 Vyhlášky 508/2009 Z.z v znení neskorších predpisov a kontrola a revízie elektrických spotrebičov a náradia. Školenie je povinné opakovať každé 2 roky! (1) Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej
naša cena 45,00 Eur

25.04.2018 Pouč. osoba §20 Vyhlášky 508/2009 Z.z v znení neskorších predpisov


Školenie elektrotechnikov §21 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z. (1) Elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie. (2) Elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie
naša cena 75,00 Eur

25.04.2018 Kurz  §21 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z


Školenie elektrotechnikov §22 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z. (1) Samostatný elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11. (2) Samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov. (3) Fyzická osoba, ktorá
naša cena 80,00 Eur

25.04.2018 Kurz §22 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z


Školenie elektrotechnikov §23 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z. (1) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.   (2) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať činnosť samostatného elektrotechnika a
naša cena 90,00 Eur

25.04.2018 Kurz §23 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z


Príprava na získanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ § 24 Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z. (1) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.   (2) Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického môže okrem odbornej prehliadky
naša cena 210,00 Eur

Príprava na získanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ § 24 Vyhláška


Aktualizácia Osvedčení do 5-ich rokov §21-24 "Aktualizačná odborná príprava". (8) Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická
naša cena 55,00 Eur

25.04.2018 Kurz AOP do 5-ich rokov §21-24 - "Aktualizačná odborná príprava"

MWM3ZG