logo    Kurzy elektrotechnikov   Kurzy revíznych technikov  Aktualizačná odborná príprava,OPaOS 

Úvod »» Kurz AOP do 5-ich rokov §21-24 - "Aktualizačná odborná príprava"


    

Kurz AOP do 5-ich rokov §21-24 - "Aktualizačná odborná príprava"

29.05.2018

img

 

naša cena:
36,00 Eur ( Nie sme platcovia DPH )

do košíka:
  ks  

Aktualizácia Osvedčení do 5-ich rokov §21-24 "Aktualizačná odborná príprava".

(8) Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa odseku 1 písm. b) absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v preukaze, osvedčení alebo doklade podľa odseku 1 písm. b) dátum ukončenia aktualizačnej odbornej prípravy.

(9) Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), je povinná vo svojej odbornej činnosti dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

(10) Ak fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b), vo svojej odbornej činnosti závažným spôsobom alebo opakovane koná v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, príslušný inšpektorát práce jej odoberie preukaz, osvedčenie alebo doklad podľa odseku 1 písm. b). Fyzická osoba, ktorej bol odobratý preukaz alebo osvedčenie, môže opätovne požiadať o ich vydanie najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ich odobratí.

 

Jednodňové školenie "Aktualizačná odborná príprava" pre elektrotechnikov; revíznych technikov a projektantov §21, §22, §23, §24. 

29.mája 2018

Prezentácia účastníkov je od 8,30 hod.

  • Cieľová skupina
Školenie je určené všetkým elektrotechnikom §21 - §24, ktorí majú platné alebo 
aktualizované Osvedčenie, a ich platnosť im končí v roku 2017. Upozorňujeme,
že pokiaľ si aj k platnému Osvedčeniu nepriložili potvrdenie o lekárskej
preventívnej, alebo periodickej prehliadke vo vzťahu k práci- aj spätne
od r. 2010 dňom 31.12.2014 všetky Osvedčenia §21-24 strácajú platnosť.
  • Popis kurzu

pre elektrotechnikov; revíznych technikov a projektantov §21, §22, §23, §24 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a zákona 124/2006 Z.z. a zákona o vzdelávaní 356/2007 Z.z.

Osvedčenia, ktoré musia byť ešte platné "platnosť končí" sa musia aktualizovať na obdobie ďalších 5 rokov po absolvovaní školenia. Účasť sa vyznačí na druhú stranu Osvedčenia s dátumom a tým sa platnosť predĺži. Nutné priložiť lekárske potvrdenie nie staršie ako 6 mesiacov. 

  • Obsahová náplň
Školenie je jednodňové v trvaní 8 hodín. Prednáška obsahuje všetky nové informácie za obdobie od r. 2006, kedy prišiel do platnosti zákon 124/2006 Z.z. Obsahuje nové vyhlášky, nariadenia vlády,zákony, nové normy a tiež zmeny za obdobie, k dnešnému dňu, ktoré sú stále aktualizované. Projekt vzdelávania je schválený NIP v Košiciach.
  • V cene je zahrnuté: 

Obed pozostávajúci z polievky a hlavného jedla, minerálka, káva, Aktualizačná odborná príprava (elektronická kniha), testové otázky a odpovede (elektronická kniha), ochrana pred prepätím a ochrana pred bleskom (elektronická kniha), revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov (elektronická kniha), konzultácie zdarma.Darček - športové zipsové slúchadlá do uší. Pri 5 a viac účastníkov z jednej firmy zdarma kniha Ing. Jána Meravého podľa vlastného výberu.

  • Miesto konania

Apollo klub sa nachádza v zrekonštruovanej historickej budove v pokojnom zelenom kúte neďaleko nového Slovenského národného divadla na Súkenníckej 4, v Bratislave. Za a pred klubom je možnosť parkovania. Kongresová klimatizovaná sála pre 50 účastníkov spojená s výstavou prihlásených vystavovateľov.

 

  • Obedy pre účastníkov 
Reštaurácia BRIDGE sídli na Súkenníckej ulici v Bratislave, v objekte Apollo Klubu 
v priestoroch bývalej reštaurácie Apollo. Interiér je zariadený novým vybavením
v príjemnom štýle poskytujúcom návštevníkom dostatok súkromia. 

 

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý.

MWYwM