MIPEL, SPOL.S R.O., BRATISLAVA 26 ROČNÉ SKÚSENOSTI-VOLAJTE +421  948  745  454 

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.
Prievozská 1
821 09 Bratislava
tel: Jana Zachová 0948745454
napíšte nám
IČO:31339077
DIČ: 2020319147

slide /fotky15036/slider/Snimka1.jpg
slide /fotky15036/slider/Prezentacia-4-8-2018.jpg
slide /fotky15036/slider/Prezentacia-KURZ-22-8-2018-2-verzia.jpg
 
Aktuálne kurzy a školenia

Elektrikári pracujúci s elektrickou energiou a všetkými druhmi elektrických zariadení.

Konkrétne chápu komplexné a rôzne aspekty elektrickej energie a ako ju možno generovať a riadiť v rôznych elektronických systémoch. Z praktického hľadiska nastavia veci tak, aby naše domovy a pracovné priestory mohli dostať elektrinu, ktorú potrebujeme na používanie všetkých elektrických zariadení.

 

Elektrikári sa starajú o inštaláciu a údržbu.

Ak sa chcete stať odborníkom, ktorý bude nepostrádateľný, potom je voľba stať sa elektrikárom perfektná. Údržba je kľúčom k bezpečnosti práce. Elektrikári sú potrební na vykonávanie bežnej údržby a pravidelných kontrol v obytných a obchodných priestorochaby sa zabezpečilo hladké fungovanie systémov a nedochádzalo k prerušeniu prevádzky. Dopyt po skúsených elektrikároch je a vždy bude.

 

 

 

Je pre vás práca elektrikára vhodná?

Radi rozoberáte veci a skúmate, ako fungujú, a potom ich znova a znova dávate späť dohromady? Tí, ktorí milujú prístroje a pracujú rukami, pravdepodobne radi objavia oblasť elektrotechniky a technológie. Získanie osvedčenia v tejto oblasti je ideálnym spôsobom, ako začať! Účasť v našom kurze odbornej spôsobilosti v elektrotechnike je praktická a obohacujúca.

 

Požiadavky na odborné vzdelanie elektrotechnikov

Elektrotechnikom je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín - elektrotechnické minimum.

 

Radi pracujete s ostatnými ľuďmi?

Mnohí sú prekvapení, keď zistia, že práca elektrikára zahŕňa veľa sociálnej interakcie!

 

Nechcete pracovať pri páse alebo v kancelárii?

Elektrikári denne zarábajú tým, že zavádzajú elektrickú inštaláciu, ktorá prináša elektrickú energiu do akejkoľvek budovy alebo konštrukcie. Ste detailista? Elektrikári musia pracovať v súlade s dôležitými bezpečnostnými pravidlami a normami, aby dôsledne zabezpečili budovy pre obyvateľov.

Elektrikár zabezpečuje prevádzku elektročastí technologického zariadenia v zmysle odbornej spôsobilosti. Stará sa o chod technologického zariadenia elektročastí.  Identifikuje a špecifikuje závady a príčiny závad na opravovaných zariadeniach. Zaisťuje elektrické zariadenia pred ich opravou a odisťuje ich po oprave.

Elektrina bola pravdepodobne najväčším objavom ľudstva a sa stala hnacou silou nášho každodenného života. Nedá sa pomyslieť, že sa dá zostať bez elektriny ani na chvíľu.

 

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov §21-24 Vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z. 

22.08.2018

Aktualizačná odborná príprava je určená pre elektrotechnikov pracujúcich v uvedenej oblasti, ktorí už majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika. V zmysle § 16 ods. (8) zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov.

Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca osvedčenie platnosť.

 

 

 

 

 

Základný kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21-23 Vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z. 

22.08.2018

Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov. Zdravotná spôsobilosť sa vybavuje do pol roka od kurzu,  prax sa potvrdzuje iba na prihláške. Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s celoslovenskou platnosťou.

 

Chyťte si svoje miesto,

kým je čas!

Kapacita je obmedzená.

 

 

 

 

Kurz pre osoby poučené na § 20 Vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z. 

22.08.2018

Obsah kurzu je zameraný na oboznamovanie s právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach. Kurz je určený pre osoby bez elektrotechnického vzdelania. Oboznamovanie končí testom. Účastník dostane doklad o overení odborných vedomostí a absolvovaní kurzu.

 

Chyťte si svoje miesto,

kým je čas!

Kapacita je obmedzená.

 

 

 

 

Príprava na získanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ § 24 Vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z.

September 2018

Školenie je určené záujemcom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávania činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupeň odbornej spôsobilosti Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (podľa § 24 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.).

 

Chyťte si svoje miesto,

kým je čas.

Kapacita je obmedzená.

 

  

 

 

Platí pre všetky naše kurzy

Rekvalifikačný kurz REPAS+ a KOMPAS+ – hradený cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Vďaka projektu REPAS+ a KOMPAS+ možnosť získať kurz ÚPLNE ZADARMO!

 

REPAS+

 Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o rekvalifikáciu, je povinný:

  1. predložiť na úrad práce kompletne vyplnenú požiadavku v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok rekvalifikácie tak, aby mal úrad práce časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie,
  2. nastúpiť na rekvalifikáciu v termíne predpokladaného začiatku rekvalifikácie, ktorý uviedol poskytovateľ rekvalifikácie v časti B požiadavky, resp. najneskôr do 15 kalendárnych dní od predpokladaného dátumu začiatku rekvalifikácie, v prípade, ak nebude možné zrealizovať rekvalifikáciu v predpokladanom termíne.

Ak úrad práce predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou a vystaví REPAS+. REPAS+ je potvrdením, že úrad práce poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na kurzovné na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie.

 

KOMPAS+

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o kompetenčný kurz, je povinný:

  1. predložiť na úrad práce kompletne vyplnenú požiadavku v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok kompetenčného kurzu tak, aby mal úrad práce časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie,
  2. nastúpiť na kompetenčný kurz v termíne predpokladaného začiatku kompetenčného kurzu, ktorý uviedol poskytovateľ kompetenčného kurzu v časti B požiadavky, resp. najneskôr do 15 kalendárnych dní od predpokladaného dátumu začiatku kompetenčného kurzu, v prípade, ak nebude možné zrealizovať kompetenčný kurz v predpokladanom termíne.

Ak úrad práce predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevkov súvisiacich s realizáciou kompetenčného kurzu a vystaví KOMPAS+. KOMPAS+ je potvrdením, že úrad práce poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na kurzovné na kompetenčný kurz, ktorý zrealizuje poskytovateľ kompetenčného kurzu.

 

100% garancia vrátenia peňazí. 

Pri pohľade na absolventov kurzu a výsledky, ktoré dosiahli, sme presvedčení o tom, že tento kurz Vám pomôže vo Vašej profesii. Našim cieľom je, aby ste tieto výsledky naozaj dosiahli. A tie môžete dosiahnuť vtedy, keď všetko, čo sa dozviete, dáte do praxe, do vášho biznisu.Dáva vám to zmysel? A ak po 30 dňoch zistíte, že to nie je to, čo ste očakávali,jednoducho otvoríte váš e-mail, napíšete nám správu a my vám vrátime všetky peniaze.

 Pozrite si naše referencie za rok 2018.


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

novinka
akcie
doprava zdarma
top produkt


novinka
akcie
doprava zdarma
top produkt


novinka
akcie
doprava zdarma
top produkt


novinka
akcie
doprava zdarma
top produkt


novinka
akcie
doprava zdarma
top produkt


novinka
akcie
doprava zdarma
top produkt


novinka
akcie
doprava zdarma


 

naša cena 20,00 Eur

skladom
novinka
top produkt


novinka
top produkt


 

naša cena 12,00 Eur

skladom
novinka
top produkt

YjI3ODk4