NOVINKY

arr3        //  ...

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.
Prievozská 1
821 09 Bratislava
tel: Jana Zachová 0948745454
napíšte nám
IČO:31339077
DIČ: 2020319147

Aktuálne kurzy a školenia

  Aktuálne kurzy

 

 Prihlasovacie formuláre:

 

 

 

 

 

 

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov §21-24 Vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z.

Aktualizačná odborná príprava je určená pre elektrotechnikov pracujúcich v uvedenej oblasti, ktorí už majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika. V zmysle § 16 ods. (8) zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca osvedčenie platnosť. Objednáte tu:

 

Základný kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21-23 Vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z.

Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov. Zdravotná spôsobilosť sa vybavuje do pol roka od kurzu,  prax sa potvrdzuje iba na prihláške. Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s celoslovenskou platnosťou.

Objednáte tu:

 

 

Kurz pre osoby poučené na § 20 Vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z.

Obsah kurzu je zameraný na oboznamovanie s právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach. Kurz je určený pre osoby bez elektrotechnického vzdelania. Oboznamovanie končí testom. Účastník dostane doklad o overení odborných vedomostí a absolvovaní kurzu.

Objednáte tu:

 

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

novinka
akcie
top produkt


novinka
akcie
top produkt


novinka
akcie
top produkt


novinka
akcie
top produkt


novinka
akcie
top produkt


novinka
akcie
top produkt
 

naša cena 20,00 Eur

skladom
novinka
top produkt


novinka
top produkt


 

naša cena 12,00 Eur

skladom
novinka
top produkt

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.

Adresa: Prievozská 1

PSČ: 821 09 Bratislava

Email: elektroskolenia(a)gmail.com

Telefón: Jana Zachová 0948745454

ZGRhM