©1992 MIPEL, spol. s r.o., Prievozská 1, 82109 Bratislava

NAJPREDÁVANEJŠÍ


INDIVIDUÁLNY POLDŇOVÝ KURZ POUČENÁ OSOBA §20 

Na kurze Vám bude vystavený ZÁPIS O POUČENÍ §20 Vyhlášky 508/2009 Z.z. s platnosťou 2 roky. Môžete obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak ste boli v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámení o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Požiadavky na vzdelanie: bez elektrotechnického vzdelania.

Cena za vystavenie zápisu o poučení: 25€

Začiatok kurzu 8:00 hod.

Koniec kurzu 12:00 hod.

 

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.

Adresa: Prievozská 1, 82109 Bratislava

Email: mipel@mipel.sk

Telefón: Jana Zachová 0948745454

MWZhNTIzNT