MIPEL, SPOL.S R.O., BRATISLAVA 26 ROČNÉ SKÚSENOSTI-VOLAJTE +421  948  745  454 

Blog Mipel

Prehľad najdôležitejších technických predpisov a noriem pre elektrotechnikov

08.11.2018

Prehľad najdôležitejších technických predpisov a noriem pre elektrotechnikov

  č. 124/2006 Z.z. (platný od 1.7.2006): O bezpečnosti a ochrane zdravia pri prácia o zmene a...

Vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A podľa druhu sú:

31.10.2018

Vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A podľa druhu sú:

a. technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany...

Nové názvoslovie používané v elektrotechnike

24.09.2018

Nové názvoslovie používané v elektrotechnike

V odbornej praxi elektrotechnika je potrebné dodržiavať odbornú elektrotechnickú terminológiu - názvoslovie,...

Zákony, technické predpisy a normy.

15.08.2018

Zákony, technické predpisy a normy.

Aby sa zabezpečila správna činnosť elektrických inštalácií so zachovaním bezpečnosti práce, treba v praxi...

Účtovanie finančného prenájmu

14.06.2018

Účtovanie finančného prenájmu

(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie a) finančným prenájmom obstaranie dlhodobého...

Vznik a šírenie prepätia.

14.06.2018

Vznik a šírenie prepätia.

V súčasných prenosových systémoch a elektrických inštaláciách sú neustále prítomné prechodové javy, niektoré...

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA

13.06.2018

AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie...

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.

Adresa: Prievozská 1

PSČ: 821 09 Bratislava

Email: elektroskolenia(a)gmail.com

Telefón: Jana Zachová 0948745454

OTZmN