©1992 MIPEL, spol. s r.o., Prievozská 1, 82109 Bratislava

Ochrana osôb pred bleskom

29.12.2018

Ochrana osôb pred bleskom

Čím sú ohrozené osoby zdržiavajúce sa vonku - najväčším nebezpečenstvom je priamy zásah blesku a krokové napätie.


Čím sú ohrozené osoby vo vnútri budovy - ohrozenie môže byť od prudkého rastu potenciálu zariadení, ktoré sú spojené s vedeniami zvonku (všetky druhy vedení), vodivými predmetmi, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom spojené so zemou a vodivými predmetmi, ktoré môžu mať rozdielny potenciál.


Ako sa majú osoby správať počas búrky - osoby by mali dodržať aspoň tieto zásady:

- nepribližovať sa k zvodom bleskozvodu,

- nezostávať v aute bez strechy, nejazdiť na motorke, bycikli alebo na koni,

- neprechádzať sa vonku v prírode, neplávať vo vode, nenosiť vyčnievajúce predmety (napr. dáždnik),

- nepoužívať drôtové telefóny (tzv. pevné linky),

- nedotýkať sa vodivých predmetov, elektrických prístrojov, ktoré sú pripojené k akémukoľvek vedeniu (rádioprijímače, televízory, mikrovlnky, a pod.),

- nedotýkať sa okenných rámov (pôsobením vody a vlhkosti sa stávajú vodivými),

- nepribližovať sa k vysokým stromom alebo k osamelým stromom v teréne, vyhýbať sa vysokopostaveným miestam,

- ukryť sa v budove chránenej bleskozvodom, ak to nie je možné, v teréne sa prikrčiť(nevyčnievať nad okolie),

- nerobiť dlhé kroky (radšej dať nohy k sebe), aby sa znížilo nebezpečenstvo veľkého krokového napätia,

- nedotýkať sa uzemnených vodivých predmetov, nestáť v blízkosti vodivých konštrukcií.

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.

Adresa: Prievozská 1, 82109 Bratislava

Email: mipel@mipel.sk

Telefón: Jana Zachová 0948745454

MzhlMDUxM