©1992 MIPEL, spol. s r.o., Prievozská 1, 82109 Bratislava

Vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A podľa druhu sú:

31.10.2018

Vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A podľa druhu sú:

a. technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny

b. technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 k VA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny

c. elektrická sieť striedavého napätia nad 1 OOO V alebo jednosmerného napätia nad 1 500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny

d. elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov alebo prachu (v prostredí s vonkajším vplyvom BE2) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny 

e. elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (v prostredí  vonkajším vplyvom BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny

f. elektrická inštalácia v prostredí s extrémnou korozívnou agresivitou alebo s trvalým vplyvom korozívnych látok (v prostredí s vonkajším vplyvom AF4) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny

g. elektrická inštalácia v priestore s mimoriadnym nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom v mokrom prostredí s vonkajším vplyv om AD3AD8 alebo dotykom s potenciálom zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny

h. elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny, okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami PO, Pl a P2 d finovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenie

i. elektrická inštalácia v objekte určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb v jednom priestore vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny

• Vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny B sú zariadenia nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.

• Technické zariadenia elektrické skupiny C sú zariadenia nezaradené do skupiny A a skupiny B. 

 

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.

Adresa: Prievozská 1, 82109 Bratislava

Email: mipel@mipel.sk

Telefón: Jana Zachová 0948745454

MzI4N2VmO