MIPEL, SPOL.S R.O., BRATISLAVA 26 ROČNÉ SKÚSENOSTI-VOLAJTE +421  948  745  454 

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.
Prievozská 1
821 09 Bratislava
tel: Jana Zachová 0948745454
napíšte nám
IČO:31339077
DIČ: 2020319147

Prihlasovacie formuláre
Prihlasovacie formuláre

Uvedené osobné údaje budú použité len pre interné potreby MIPEL, spol. s r. o. 
a pre komunikáciu s klientom a nebudú poskytnuté ďalším osobám.
Odoslaním formulára dávate súhlas so spracovaním a archivovaním poskytnutých
údajov MIPEL, spol. s r. o.


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Prihláška na kurz elektrotechnikov na nové osvedč. §21-23:
mailová adresa: *
Odborná spôsobilosť v elektrotechnike : *
Práca na elektrických zariadeniach:: *
Práca na elektrických zariadeniach v objektoch:
Titul, meno a priezvisko:: *
Narodený dňa,mesiac a rok:: *
Miesto narodenia:: *
Bydlisko (presná adresa, PSČ):: *
Pracovné zaradenie: *
Telefón, mobil:: *
Odborné vzdelanie:: *
Odbor a číslo odboru:: *
Názov školy:: *
Rok ukončenia školy:: *
Názov súčasného zamestnávateľa a adresa,telefón:: *
Názov a adresa bývalého zamestnávateľa:: *
Odborná prax celkom rokov:: *
Prax v objektoch B (doložiť potvrdenie o praxi): *
Prax v zariadeniach VN (doložiť potvrdenie o prax): *
Podmienky ochrany osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
Podmienky ochrany osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Prihláška na aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) §21-24:
Názov súčasného zamestnávateľa a adresa,telefón:: *
Titul, meno a priezvisko:: *
Narodený(dátum):: *
Miesto narodenia:: *
Bydlisko(presná adresa):: *
Pracovné zaradenie: : *
Pevná linka alebo mobil:: *
Email: : *
Číslo originálu osvedčenia odbornej spôsobilosti:: *
Vydané dňa: : *
Vydané kým:: *
Paragraf (21 až 24): *
Rozsah do 1000V, nad 1000V: *
Podmienky ochrany osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
Podmienky ochrany osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Prihláška ku skúške pre §20 (neelektrikári)
Titul, meno a priezvisko: *
Narodený(dátum): *
Miesto narodenia: *
Bydlisko(presná adresa): *
email, telefón: *
Vzdelanie-škola,odbor: *
Zamestnávateľ: *
Pracovné zaradenie : *
Pracovisko: *
Podmienky ochrany osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
Podmienky ochrany osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Prihláška na odbornú prípravu revíznych technikov EZ
Meno, priezvisko: *
Zamestnávateľ: *
Kontaktná osoba : *
Ulica, č.,mesto: *
Telefón, email: *
Názov školy, zameranie štúdia, rok ukončenia: *
Pracovné zaradenie, druh el. zariad.,napätie, roky: *
Odborná príprava rev.technikov pre el. zariad.: *
Odborná príprava RT pre EZ: *
Podmienky ochrany osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
Podmienky ochrany osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

OTA5YWM1