MIPEL, SPOL.S R.O., BRATISLAVA 26 ROČNÉ SKÚSENOSTI-VOLAJTE +421  948  745  454 

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.
Prievozská 1
821 09 Bratislava
tel: Jana Zachová 0948745454
napíšte nám
IČO:31339077
DIČ: 2020319147

Štat.klasif.odborov vzdelania
Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

Príloha k vyhláške č. 559/2008 Z. z.

Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

Kód

 

 

 

Názov

Char.

St.vz.

 26

 

 

 

Elektrotechnika 

 

 

2601

 

8

00

elektrotechnológia

 

5A

2602

 

9

00

teoretická elektrotechnika

 

6

2605

 

8

00

technológie elektroniky

 

5A

2607

 

8

00

rádioelektronika

 

5A

2610

 

8

00

elektronika a vákuová technika

 

5A

2611

 

8

00

mikroelektronika

 

5A

2613

 

7

00

elektronika

/Bc/

5A

2613

 

7

07

elektronika – elektronické komunikácie v letectve

/Bc/

5A

2613

 

7

08

elektronika – avionické systémy

/Bc/

5A

2613

 

7

09

elektronika – letecká a priemyselná magnetometria a senzorika

/Bc/

5A

2613

 

7

11

elektronika – elektronické systémy

/Bc/

5A

2613

 

7

12

elektronika – senzorika

/Bc/

5A

2613

 

7

13

elektronika – automobilová elektronika

/Bc/

5A

2613

 

8

00

elektronika

 

5A

2613

 

8

01

elektronika – rádioelektronika

 

5A

2613

 

8

02

elektronika – mikroelektronika

 

5A

2613

 

8

05

elektronika – infoelektronika

 

5A

2613

 

8

06

elektronika – technológie výroby v elektronike

 

5A

2613

 

8

07

elektronika – elektronické komunikácie v letectve

 

5A

2613

 

8

08

elektronika – avionické systémy

 

5A

2613

 

8

10

elektronika – letecká, bezpečnostná a priemyselná sezorika

 

5A

2613

 

8

11

elektronika – elektronické systémy

 

5A

2613

 

8

12

elektronika – senzorika

 

5A

2613

 

9

00

elektronika

 

6

2613

 

9

01

elektronika – rádioelektronika

 

6

2613

 

9

02

elektronika – mikroelektronika

 

6

2613

 

9

03

elektronika – optoelektronika

 

6

2613

 

9

04

elektronika – vákuová elektronika a technika

 

6

2613

 

9

05

elektronika – infoelektronika

 

6

2613

 

9

18

elektronika – letecké a priemyselné elektronické systémy

 

6

2614

 

7

00

technická kybernetika a umelá inteligencia

/Bc/

5A

2614

 

8

00

technická kybernetika a umelá inteligencia

 

5A

2615

 

8

00

technická kybernetika

 

5A

2617

 

8

00

výpočtová technika

 

5A

2618

 

8

00

optoelektronika

 

5A

2620

 

8

00

elektronické počítače

 

5A

2621

 

7

00

automatizácia

/Bc/

5A

2621

 

7

10

automatizácia – bezpečné riadenie procesov

/Bc/

5A

2621

 

7

13

automatizácia – automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín

/Bc/

5A

2621

 

7

18

automatizácia – automatizácia, informatizácia a manažment v chémii 
a v potravinárstve

/Bc/

5A

2621

 

7

19

automatizácia – aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

/Bc/

5A

2621

 

8

00

automatizácia

 

5A

2621

 

8

05

automatizácia – riadenie procesov získavania a spracovania surovín

 

5A

2621

 

8

07

automatizácia – robotika

 

5A

2621

 

8

08

automatizácia – bezpečné riadenie procesov v doprave

 

5A

2621

 

8

09

automatizácia – bezpečné riadenie procesov v priemysle

 

5A

2621

 

8

15

automatizácia – automatizácia a informatizácia procesov

 

5A

2621

 

8

16

automatizácia – automatizácia a informatizácia strojov a procesov

 

5A

2621

 

8

17

automatizácia – automatizácia a informatizácia v chémii a v potravinárstve

 

5A

2621

 

8

21

automatizácia – automatizácia a riadenie strojov a procesov

 

5A

2621

 

9

00

automatizácia

 

6

2621

 

9

02

automatizácia – automatizácia a riadenie

 

6

2621

 

9

03

automatizácia – riadenie procesov

 

6

2621

 

9

15

automatizácia – automatizácia a informatizácia procesov

 

6

2621

 

9

16

automatizácia – automatizácia a informatizácia strojov a procesov

 

6

2621

 

9

21

automatizácia – automatizácia a riadenie strojov a procesov

 

6

2624

 

8

00

informatizácia manažmentu

 

5A

2625

 

7

00

riadiaca technika a automatizácia

/Bc/

5A

2625

 

8

00

riadiaca technika a automatizácia

 

5A

2626

 

7

00

telekomunikačná technika

/Bc/

5A

2626

 

8

00

telekomunikačná technika

 

5A

2627

 

7

00

telekomunikácie

/Bc/

5A

2627

 

7

04

telekomunikácie – multimediálne technológie

/Bc/

5A

2627

 

8

00

telekomunikácie

 

5A

2627

 

8

02

telekomunikácie – multimediálne telekomunikácie

 

5A

2627

 

8

03

telekomunikácie – telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo

 

5A

2627

 

8

07

telekomunikácie – telekomunikačný manažment

 

5A

2627

 

9

00

telekomunikácie

 

6

2628

 

8

00

informačné a zabezpečovacie systémy

 

5A

2629

 

8

00

špeciálne elektrotechnické systémy

 

5A

2629

 

8

01

špeciálne elektrotechnické systémy – navádzacie systémy mobilných protilietadlových raketových komplexov

 

5A

2629

 

8

03

špeciálne elektrotechnické systémy – navádzacie systémy viackanálových protilietadlových raketových komplexov

 

5A

2629

 

8

04

špeciálne elektrotechnické systémy – rádiolokačná technika

 

5A

2629

 

8

05

špeciálne elektrotechnické systémy – systémy rádiotechnického prieskumu

 

5A

2629

 

8

06

špeciálne elektrotechnické systémy – systémy rádioelektronického boja

 

5A

2629

 

8

08

špeciálne elektrotechnické systémy – systémy technického zabezpečenia protivzdušnej obrany, mobilné a viackanálové

 

5A

2629

 

8

09

špeciálne elektrotechnické systémy – rádioelektronika (civilná)

 

5A

2630

 

8

00

elektronika a telekomunikačná technika

 

5A

2630

 

8

01

elektronika a telekomunikačná technika – vojenské komunikačné a informačné technológie

 

5A

2630

 

8

02

elektronika a telekomunikačná technika – vojenská spojovacia technika

 

5A

2630

 

8

03

elektronika a telekomunikačná technika – špeciálne rádiové systémy

 

5A

2630

 

8

04

elektronika a telekomunikačná technika – komunikačné a informačné technológie

 

5A

2632

 

7

00

silnoprúdová elektrotechnika

/Bc/

5A

2632

 

8

00

silnoprúdová elektrotechnika

 

5A

2632

 

9

00

silnoprúdová elektrotechnika

 

6

2632

 

9

01

silnoprúdová elektrotechnika – elektrické pohony

 

6

2632

 

9

02

silnoprúdová elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje

 

6

2632

 

9

03

silnoprúdová elektrotechnika – výkonová elektronika

 

6

2632

 

9

04

silnoprúdová elektrotechnika – elektrická trakcia

 

6

2632

 

9

06

silnoprúdová elektrotechnika – elektrotechnické systémy

 

6

2633

 

7

00

energetické a silnoprúdové inžinierstvo

/Bc/

5A

2633

 

8

00

energetické a silnoprúdové inžinierstvo

 

5A

2634

 

7

00

elektroenergetika

/Bc/

5A

2634

 

8

00

elektroenergetika

 

5A

2634

 

9

00

elektroenergetika

 

6

2634

 

9

01

elektroenergetika – technika vysokých napätí

 

6

2634

 

9

02

elektroenergetika – výroba a rozvod elektrickej energie

 

6

2634

 

9

03

elektroenergetika – elektrotepelná technika

 

6

2634

 

9

04

elektroenergetika – svetelná technika

 

6

2635

 

9

00

elektrotechnológie a materiály

 

6

2636

 

7

00

elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo

/Bc/

5A

2636

 

8

00

elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo

 

5A

2636

 

8

01

elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo – elektrická trakcia

 

5A

2636

 

8

02

elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo – elektroenergetika

 

5A

2636

 

8

03

elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo – elektrické pohony

 

5A

2636

 

8

04

elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo – výkonová elektronika

 

5A

2637

 

8

00

ekonomika a riadenie elektrotechniky a energetiky

 

5A

2638

 

7

00

elektrické pohony

/Bc/

5A

2638

 

8

00

elektrické pohony

 

5A

2640

 

8

00

automatizované systémy riadenia v elekrotechnike a ich projektovanie

 

5A

2641

 

7

00

elektromateriálové inžinierstvo

/Bc/

5A

2641

 

8

00

elektromateriálové inžinierstvo

 

5A

2642

 

8

00

materiálové inžinierstvo

 

5A

2643

 

7

00

výpočtová technika a informatika

/Bc/

5A

2643

 

8

00

výpočtová technika a informatika

 

5A

2645

 

7

00

priemyselné inžinierstvo

/Bc/

5A

2645

 

7

03

priemyselné inžinierstvo – inžinierstvo riadenia priemyslu

/Bc/

5A

2645

 

7

04

priemyselné inžinierstvo – priemyselná logistika

/Bc/

5A

2645

 

7

05

priemyselné inžinierstvo – priemyselné manažérstvo

/Bc/

5A

2645

 

7

06

priemyselné inžinierstvo – integrovaný manažment

/Bc/

5A

2645

 

7

08

priemyselné inžinierstvo – personálna práca v priemyselnom podniku

/Bc/

5A

2645

 

8

00

priemyselné inžinierstvo

 

5A

2645

 

8

02

priemyselné inžinierstvo – riadenie kvality získavania a spracovania surovín

 

5A

2645

 

8

03

priemyselné inžinierstvo – inžinierstvo riadenia priemyslu

 

5A

2645

 

8

04

priemyselné inžinierstvo – priemyselná logistika

 

5A

2645

 

8

05

priemyselné inžinierstvo – priemyselné manažérstvo

 

5A

2645

 

8

07

priemyselné inžinierstvo – vedenie ľudí a koučing

 

5A

2645

 

8

09

priemyselné inžinierstvo – projektovanie, organizácia a riadenie výroby

 

5A

2645

 

8

11

priemyselné inžinierstvo – manažérstvo chemických a potravinárskych technológií

 

5A

2645

 

9

00

priemyselné inžinierstvo

 

6

2645

 

9

05

priemyselné inžinierstvo – priemyselné manažérstvo

 

6

2646

 

8

00

elektrofyzikálne inžinierstvo

 

5A

2647

 

7

00

kybernetika

/Bc/

5A

2647

 

7

03

kybernetika – inteligentné systémy

/Bc/

5A

2647

 

8

00

kybernetika

 

5A

2647

 

9

00

kybernetika

 

6

2649

 

9

00

elektrotechnológie a materiály

 

6

2664

 

7

00

biomedicínske inžinierstvo

/Bc/

5A

2664

 

7

03

biomedicínske inžinierstvo – protetika a ortotika

/Bc/

5A

2664

 

8

00

biomedicínske inžinierstvo

 

5A

2664

 

8

02

biomedicínske inžinierstvo – rehabilitačné inžinierstvo

 

5A

2664

 

9

00

biomedicínske inžinierstvo

 

6

2665

 

7

00

manažment a podnikanie v elektrotechnike

 

5B

2670

 

4

00

mechanik silnoprúdových zariadení

 

3A

2672

 

4

00

mechanik elektronik

 

3A

2672

 

4

01

mechanik elektronik – automatizačná technika

 

3A

2672

 

4

02

mechanik elektronik – organizačná a výpočtová technika

 

3A

2672

 

4

03

mechanik elektronik – oznamovacia a zabezpečovacia technika

 

3A

2672

 

4

04

mechanik elektronik – telekomunikačné zariadenia

 

3A

2672

 

4

05

mechanik elektronik – prenosové zariadenia

 

3A

2672

 

4

06

mechanik elektronik – vysielače a technika VKV

 

3A

2672

 

4

07

mechanik elektronik – spotrebná elektronika

 

3A

2672

 

4

08

mechanik elektronik – číslicová a riadiaca technika

 

3A

2672

 

4

09

mechanik elektronik – časomerné zariadenia

 

3A

2672

 

4

10

mechanik elektronik – zdravotnícka elektronika

 

3A

2672

 

4

11

mechanik elektronik – optoelektronické zariadenia

 

3A

2672

 

4

12

mechanik elektronik – telekomunikačná a zabezpečovacia technika

 

3A

2672

 

4

13

mechanik elektronik – autoelektronika

 

3A

2672

 

4

15

mechanik elektronik – automatizačná a riadiaca technika v doprave

 

3A

2675

 

1

03

elektrotechnika – elektronické zariadenia

 

2A

2675

 

1

04

elektrotechnika – montáž, opravy a údržba elektrotechnických zariadení

 

2A

2675

 

1

05

elektrotechnika – silnoprúdová elektrotechnika

 

2A

2675

 

4

00

elektrotechnika

 

3A

2675

 

4

01

elektrotechnika – energetika

 

3A

2675

 

4

02

elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

 

3A

2675

 

4

03

elektrotechnika – elektronické zariadenia

 

3A

2675

 

6

00

elektrotechnika

 

3A*)

2675

 

6

01

elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje

 

3A*)

2675

 

6

02

elektrotechnika – elektroenergetika

 

3A*)

2675

 

6

03

elektrotechnika – výkonová elektronika

 

3A*)

2675

 

6

04

elektrotechnika – elektrické zariadenia

 

3A*)

2675

 

6

11

elektrotechnika – oznamovacia technika

 

3A*)

2675

 

6

12

elektrotechnika – elektronické počítačové systémy

 

3A*)

2675

 

6

13

elektrotechnika – automatizačná technika

 

3A*)

2675

 

6

14

elektrotechnika – prístrojové a zdravotnícke zariadenia

 

3A*)

2675

 

6

15

elektrotechnika – obrazová a zvuková technika

 

3A*)

2675

 

6

16

elektrotechnika – technológia mikroelektroniky

 

3A*)

2675

 

6

17

elektrotechnika – informatické a telekomunikačné systémy

 

3A*)

2675

 

6

18

elektrotechnika – televízna a komunikačná technika

 

3A*)

2675

 

7

00

elektrotechnika

aj /Bc/

5B, 5A

2675

 

7

02

elektrotechnika – elektroenergetika

/Bc/

5A

2675

 

7

06

elektrotechnika – racionalizácia výroby a spotreba energie

 

5B

2675

 

7

13

elektrotechnika – automatizačná technika

 

5B

2675

 

7

22

elektrotechnika – elektrotechnické inžinierstvo

/Bc/

5A

2675

 

7

24

elektrotechnika – elektrotechnické systémy v mechatronike

/Bc/

5A

2675

 

7

28

elektrotechnika – komerčná elektrotechnika

/Bc/

5A

2675

 

7

29

elektrotechnika – autoelektrotechnika

/Bc/

5A

2675

 

7

31

elektrotechnika – elektroenergetika v životnom prostredí

/Bc/

5A

2675

 

7

32

elektrotechnika – dispečerské systémy v elektroenergetike

/Bc/

5A

2675

 

7

34

elektrotechnika – priemyselná elektrotechnika

/Bc/

5A

2675

 

8

00

elektrotechnika

 

5A

2675

 

8

02

elektrotechnika – elektroenergetika

 

5A

2675

 

8

22

elektrotechnika – elektrotechnické inžinierstvo

 

5A

2675

 

8

24

elektrotechnika – elektrotechnické systémy v mechatronike

 

5A

2675

 

8

25

elektrotechnika – elektrická trakcia

 

5A

2675

 

8

26

elektrotechnika – elektrické pohony

 

5A

2675

 

8

27

elektrotechnika – výkonové a polovodičové systémy

 

5A

2676

 

4

00

zariadenia oznamovacej techniky

 

3A

2677

 

2

00

elektronik

 

3C

2677

 

2

01

elektronik – automatizačná technika

 

3C

2677

 

2

03

elektronik – oznamovacia a zabezpečovacia technika

 

3C

2677

 

2

07

elektronik – spotrebná elektronika

 

3C

2677

 

2

08

elektronik – číslicová a riadiaca technika

 

3C

2679

 

4

00

mechanik – mechatronik

 

3A*)

2680

 

2

00

mechanik

 

3C

2680

 

2

01

mechanik – vážiace zariadenia

 

3C

2680

 

2

02

mechanik – zdvíhacie zariadenia

 

3C

2680

 

2

03

mechanik – chladiace zariadenia

 

3C

2680

 

2

04

mechanik – stroje a zariadenia

 

3C

2680

 

2

05

mechanik – elektrotechnika

 

3C

2680

 

2

06

mechanik – meracie prístroje a zariadenia

 

3C

2680

 

2

07

mechanik – administratívna technika

 

3C

2680

 

2

08

mechanik – chladiace a klimatizačné zariadenia

 

3C

2682

 

4

00

mechanik počítačových sietí

 

3A*)

2683

 

2

00

elektromechanik

 

3C

2683

 

2

01

elektromechanik – banské stroje a zariadenia

 

3C

2683

 

2

02

elektromechanik – oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia

 

3C

2683

 

2

03

elektromechanik – rozvodné zariadenia

 

3C

2683

 

2

04

elektromechanik – stroje a zariadenia

 

3C

2683

 

2

11

elektromechanik – silnoprúdová technika

 

3C

2683

 

2

12

elektromechanik – automatizačná technika

 

3C

2683

 

2

13

elektromechanik – telekomunikačná technika

 

3C

2683

 

2

14

elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika

 

3C

2683

 

2

15

elektromechanik – úžitková technika

 

3C

2686

 

2

00

mechanik elektronických zariadení

 

3C

2689

 

2

01

spojový mechanik – oznamovacie siete

 

3C

2689

 

2

02

spojový mechanik – spojové zariadenia

 

3C

2691

 

2

00

elektrotechnická výroba

/ŠP/

3C

2691

 

2

01

elektrotechnická výroba – výroba elektronických a elektromechanických zariadení

/ŠP/

3C

2691

 

2

02

elektrotechnická výroba – elektrotechnická a strojárska montáž

/ŠP/

3C

2695

 

7

00

počítačové systémy

 

5B

2697

 

4

00

mechanik elektrotechnik

 

3A*)

2698

 

2

00

mechanik v elektrotechnike

 

3C

2698

 

2

14

mechanik v elektrotechnike – mechanik elektronických zariadení

 

3C

2698

 

2

15

mechanik v elektrotechnike – mechanik strojov a zariadení

 

3C

2698

 

4

00

mechanik v elektrotechnike

 

3A

2698

 

4

01

mechanik v elektrotechnike – automatizačná technika

 

3A*)

2698

 

4

02

mechanik v elektrotechnike – organizačná a výpočtová technika

 

3A*)

2698

 

4

03

mechanik v elektrotechnike – oznamovacia a zabezpečovacia technika

 

3A*)

2698

 

4

07

mechanik v elektrotechnike – spotrebná elektronika

 

3A*)

2698

 

4

08

mechanik v elektrotechnike – číslicová a riadiaca technika

 

3A*)

2698

 

4

10

mechanik v elektrotechnike – silnoprúdové zariadenia

 

3A*)

2699

 

6

00

technik v elektrotechnike

 

3A*)

2699

 

6

11

technik v elektrotechnike – oznamovacia technika

 

3A*)

2699

 

6

12

technik v elektrotechnike – elektronické počítačové systémy

 

3A*)

2699

 

6

13

technik v elektrotechnike – automatizačná technika

 

3A*)

2699

 

6

14

technik v elektrotechnike – informačné technológie  

   

 

Na Národný inšpektorát práce boli doručené viaceré žiadosti osôb oprávnených na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, skupina 05.1 o odborné stanovisko k problematike požadovaného vzdelania pre zaradenie uchádzačov na odbornú prípravu pre získanie osvedčenia samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky.

V zmysle § 21 ods. 2 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) elektrotechnikom je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín.

Odbory s elektrotechnickým zameraním sú uvedené vo vyhláške ŠÚ SR č. 243/2012 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia odborov vzdelania. Predmetom klasifikácie sú vedné odbory a študijné odbory na vysokých školách a študijné odbory a učebné odbory na stredných školách. Za elektrotechnické odbory sa predovšetkým považujú všetky odbory vzdelania začínajúce kódom 26. V prílohe č. 5 metodického usmernenia MŠ SR č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik (ďalej „metodické usmernenie“) je uvedený zoznam študijných odborov a učebných odborov, u ktorých je splnená požiadavka elektrotechnického vzdelania na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 21vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v obmedzenom rozsahu. V prílohe č. 5 metodického usmernenia je uvedený nasledovný zoznam kódov a názvov odborov:

Kód odboru

Názov študijného odboru alebo učebného odboru

2387 6

mechatronika

2466 2 01

mechanik opravár – plynárenské zariadenia

2487 2 02

autoopravár – elektrikár

3739 6

elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

3765 6

technika a prevádzka dopravy

3778 4

technik informačných a telekomunikačných technológií

3917 6 03

technické a informatické služby – v elektrotechnike

3918 6

technické lýceum

 

Na všetkých osvedčeniach elektrotechnikov vydaných na školách s uvedenými študijnými a učebnými odbormi musí byť presne vymedzený rozsah, resp. obmedzenie vydaného osvedčenia. Elektrotechnici s takýmto osvedčením môžu byť po splnení podmienky odbornej praxe následne zaradení na odbornú prípravu pre získanie osvedčenia samostatného elektrotechnika alebo elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky. Po absolvovaní odbornej prípravy a overení odborných vedomostí im môže byť vydané osvedčenie samostatného elektrotechnika alebo elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky s rozsahom uvedeným na ich osvedčeniach elektrotechnikov.


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

ZjVkMzU4NW