MIPEL, SPOL.S R.O., BRATISLAVA 26 ROČNÉ SKÚSENOSTI-VOLAJTE +421  948  745  454 

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Prihlásiť na kurz RT
Prihláška na odbornú prípravu revíznych technikov EZ §24
Meno, priezvisko: *
Telefón, email: *
Zamestnávateľ: *
Bydlisko (presná adresa, PSČ): *
Najvyššie absolvované vzdelanie ( škola ) : *
Odborná prax celkom rokov: *
Vybrať termín: *
Kniha Praktické merania pre RT a elektr.za 15€: *
Podmienky ochrany osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
Podmienky ochrany osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
Opíšte text z obrázku: *
 
Prípravný kurz revíznych technikov elektrických zariadení §24

Kurz je určený záujemcom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti §24 na vykonávanie činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupeň odbornej spôsobilosti Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (podľa § 24 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.).

NAŠIM CIEĽOM JE OBOZNÁMIŤ VÁS S PRÁVNYMI PREDPISMI A OSTATNÝMI PREDPISMI TÝKAJÚCIMI SA BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI S ELEKTROTECHNICKÝMI ZARIADENIAMI.

*** Taktiež  Vás naučíme preukazovanie bezpečného stavu elektrických zariadení a bleskozvodov.*** Oboznámime Vás  s normami (STN, EN, IEC), ktoré potrebujete v  praxi.*** Vysvetlíme Vám teóriu a a praktický nácvik použitia kardiopulmonálnej resuscitácie za odbornej asistencie lekára s cieľom naučiť Vás v prípade potreby správnemu postupu záchrany postihnutého.*** Naučíme Vás meracím metódam potrebných pri preukazovaní bezpečného stavu elektrických zariadení a bleskozvodov.Časť vedomostí môžete nadobudnúť aj formou samoštúdia, čo vyžaduje od  lektorov potrebu vystupovať nielen v úlohe školiteľa, ale aj konzultanta.Do dĺžky  procesu vzdelávania sa započíta aj diskusia, zodpovedanie otázok, praktické prehliadky, meranie, skúšanie a vypracovanie cvičných správ z OP a OS technických zariadení elektrických vrátane bleskozvodov.

***V cene 155€ za 3-dňový kurz aj vysoké napätie aj výbušné prostredie je zahrnuté Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie, CD so 7 elektronickými knihami, Darček od vystavovateľa, Darček od firmy MIPEL, spol. s r.o., Konzultácie zdarma. Študijný materiál na 11 stranách - Prehľad najdôležitejších technických predpisov a noriem pre prax elektrotechnika

Po úhrade poplatku je možnosť zaslať knihy z CD do mailu, nemusíte čakať na kurz.

Učebná osnova výchovy a vzdelávania budúcich revíznych technikov

KONTAKTY

MIPEL, spol. s r. o.

Adresa: Prievozská 1

PSČ: 821 09 Bratislava

Email: elektroskolenia(a)gmail.com

Telefón: Jana Zachová 0948745454

NWE2Y2